fbpx

KURSE

Ju lutemi na kontaktoni për tarifat e shkollimit.

1- Pergjegies i sigurise dhe shendetit ne pune

2- mbrojtese individuale

3- punime ne larte

4- skeleri specialist

5- Trajnim i koordinatorit te projektit ne fazen e projektimit dhe zbatimit

6- Trajnim per mjetet Slinger-Rigger

7- Trajnim per hartimin dhe zbatimin e dokumentit te vleresimit dhe te parandalimit te rrezikut

8- Trajnimi "Ergonomika dhe vleresimi i rrezikut ergonomik