fbpx
Referencë

Referencë (2)

ALBAYRAK - Laç /Lezhe

Me ane te ketij dok'umenti vertetojme se subjekti "OSHAEDU-Murat Şahin Demir" me NIPT M01307007A prej dates 01.10.2021 ka ofruar sherbimin e shendetit dhe sigurise ne pune per Albayrak Insaat - Dega Shqiperi, ne projektin dertimi i 522 banesave, 37 ambjente tregetare, 380 vendparkimeve dhe Qender Tregetare ne kuadrin e projektit te rindertimit te Qytetit laç (vlera e Tenderit: 321 000 000 TRY)

Read more...
Subscribe to this RSS feed