fbpx
ADR

ADR

Marrëveshja Evropiane në lidhje me Transportin Ndërkombëtar të Mallrave të Rrezikshëm në rrugë Shkurtesa ADR vjen nga inicialet e fjalëve origjinale franceze të kontratës: "Accord européen relative au transporti ndërkombëtar des marsandises Dangereuses par Route"